Chiński Mur

Dokładniej mówiąc, to Wielki Chiński Mur, czyli fortyfikacja obronna rozciągająca się na długości ponad dwóch tysięcy kilometrów. Jeśli doliczyć do niej naturalne przeszkody terenu oraz dodatkowe rowy to w linii ciągłej posiada ona prawie dziesięć tysięcy kilometrów. Ciekawostką jest fakt, że mur ten, którego tworzenie trwało przez kilka kolejnych wieków, a w następnych tysiącleciach był modernizowany i rozbudowywany jest widoczny z orbity okołoziemskiej. Jego główną rolą była ochrona Chin przed najeźdźcami przybywającymi od strony wielkich stepów. Oprócz tego była to także doskonała ochrona dla legendarnego jedwabnego szlaku, którym handlarze transportowali tenże materiał do dalszych terenów Azji oraz na kontynent europejski. W obecnym momencie mur ten niszczeje, gdyż jego utrzymanie na całej długości jest wręcz niemożliwe. Tylko niektóre z jego fragmentów są remontowane i niewielka ich część udostępniania jest turystą, tak aby nie był on dewastowany i przetrwał jak najdłużej. Przy budowie tego muru swoje życie straciły miliony osób – większość z nich do przymusowej pracy nad jego powstaniem byłą zaciągana na całe życie aż do momentu śmierci.