Historia

Mur budowany był przez ponad siedemnaście wieków, jest to więc prawie dwa tysiące lat. Rozpoczęcie budowy miało miejsce w czasach panowania dynastii Qin, a ukończenie nastąpiło w czasie kiedy władzę w swym posiadaniu miała dynastia Ming, z resztą jedna z znakomitszych w historii chińskiego cesarstwa. Pierwsze z odcinków muru budowane były już sześć wieków przed naszą erą. Wtedy jeszcze były to jednak lokalne inicjatywy samej ludności, która chciała bronić się przed najeźdźcami nie łączące się w żadną spójną całość. Akcja budowania tegoż muru jako całkowicie jednolitej struktury rozpoczęła się za panowania cesarza Shi Huanga w trzecim wieku przed naszą erą. Oprócz swoich funkcji miał on jednocześnie symbolizować potęgę ówczesnego władcy oraz jego dynastii. Początkowo kierujący budową posiadali około trzystu tysięcy robotników do dyspozycji. Wkrótce jednak okazało się, że liczba ta nie jest wystarczającą, zaczęto więc masowo przydzielać kolejnych ludzi do pracy. Przestępców oraz tychże, których za nich uważano kierowano bezpośrednio do pracy nad murem, a nie do więzienia. Była ona jednak o wiele gorszą niż kara aresztu. Oprócz tego za wznoszenie muru odpowiedzialni byli także rekruci, którym w razie potrzeby wydłużano lata wojskowej służby. Oblicza się obecnie, że do budowy muru zaangażowanych mogło być około trzech milionów osób, czyli ponad połowa ówczesnej populacji chińskiej. Praca, która była ponad siły zbierała straszne żniwo, w związku z którym wymarła połowa wszystkich zaangażowanych do pracy. Po śmierci cesarza miejsce miał bunt chłopów zmuszonych do katorżniczej pracy, przez którego wszczęcie upada dynastia Qin. Od tego czasu inicjatywa wznoszenia muru była podejmowaną i porzucaną na całe stulecia.