Loksodroma

To linia krzywa na powierzchni kuli, przecinająca wszystkie południki pod tym samym kątem. Na mapie w rzucie czyli Merkatora odwzorowuje się w postaci linii prostej i taka też jest powszechnie stosowana w nawigacji morskiej i lotniczej, aby wykreślić kurs. Nie jest jednak najkrótszą drogą łączącą dwa punkty na powierzchni kuli, ale taka właściwość ma ortodroma. Długość loksodromy oblicza się metodą matematyczną. Przede wszystkim wykorzystywane było i jest to przez statki na całym świecie.