Równoleżnik

Okrąg powstały z powodu przecięcia powierzchni kuli ziemskiej prostopadłą płaszczyzną do jej osi. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik, dzieli kulę ziemską na dwie półkule czyli północną i południową. Podstawowymi równoleżnikami są równik, zwrotnik Raka, zwrotnik Koziorożca, koło podbiegunowe na północy i południu. Równoleżniki mają różne długości zależnie od szerokości geograficznej. Każdemu punktowi na ziemi można przypisać równoleżnik. Cechami równoleżników są kształt okręgów, im dalej od równika tym są krótsze, wskazują kierunek wschodni i zachodni, przecinają południki pod kątem prostym, a najdłuższym równoleżnikiem jest równik.