Położenie

Petra usytuowana jest w okolicach południowo-zachodniej Jordanii.. Położona będzie na dosyć wyżynnym terenie, który oprócz tego scharakteryzować można jako półpustynny, pomiędzy skałami, które ciągną się na odległość kilku kilometrów we wszystkich kierunkach świata. Dolina petry przecięta będzie przez koryto okresowej rzeki, której dopływy okalać będą pobliskie płaskowyże, na których rozrastało się to antyczne miasto. Okoliczne całoroczne strumienie wodny zapewniały przeżycie tylko niewielkiej osadzie ludzkiej. Znaczny przyrost mieszkańców w czasie największego rozkwitu tego miasta spowodował, że miejsce musiało mieć znaczne rozbudowanie systemu wodociągów i cystern skalnych, tak aby móc magazynować wodę.