Historia

Historia tychże terenów rozpoczyna się o wiele, wiele wcześniej od momentu kiedy na terenach Petry osiedlają się Nabatejczycy. Miejsce to już w wczasach paleolitu zamieszkiwane były przez grupy koczownicze, między innymi myśliwych oraz zbieraczy, którzy znajdowali schronienie w miejscowych jaskiniach. Pierwsze z śladów archeologicznych wskazywać będą, że pierwsze grupy ludzkie na stałe zaczynają osiedlać się tutaj około dziewięć tysięcy lat przed naszą erą – co ma miejsce aż do momentu podboju arabskiego tychże terenów. Pierwsze wzmianki, dotyczące petry i Nabatejczyków na jej terenach pochodzić będą z czwartego wieku przed naszą erą, ale jak wiadomo mogli oni znajdować się tam już o wiele, wiele wcześniej. Trzeci wiek przed naszą erą to moment kiedy rola miasta zaczyna gwałtownie wzrastać, co było spowodowane tym, że jego lokalizacja przypadała na skrzyżowanie dwóch ważnych szlaków handlowych. Powoduje to że Petra staje się jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych oraz handlowych na tychże właśnie obszarach. Nabatejczycy zamieszkujący te miasto swoje zyski czerpali przede wszystkim z zaopatrywania karawan w najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak woda i prowiant, a oprócz tego z racji nakładanych na kupców opłat i z handlu towarami, przede wszystkim złotem, srebrem, kością słoniową i wieloma, wieloma innymi. Położenie miasta, które było jak najbardziej bezpieczne, pomiędzy wydrążonymi skałami, bardzo przyczyniło się do jego dynamicznego rozwoju.