Skandynawskie

Na części Półwyspu Skandynawskiego występują Góry Skandynawskie i ciągną się wzdłuż Oceanu Atlantyckiego. Występują tam państwa takie, jak Norwegia, Szwecja i częściowo Finlandia. Powstały one w orogenezie kaledońskiej. Klimat w nich jest umiarkowanie chłodny. Tych górach swoje źródła mają wszystkie rzeki półwyspu. Znajdują się w nich surowce takie, jak rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, niklu, kobaltu, molibdenu. Ludność skupia się w dolinach rzecznych lub wybrzeżach. Kraje leżące u podnóża gór należą do krajów chłodnych o niskim nasileniu słońca. Jednocześnie należy przyznać, że z daleka wydają się groźne i wspaniałe, pociągające jednocześnie. Góry Skandynawskie są jednymi z niewielu gór, które tak naprawdę występują w Skandynawii tworząc konkretne zwarte masywy górskie. Ponadto należy wspomnieć, że rok rocznie organizowane są na nich wspinaczki, swoiste rywalizacje między lokalnymi alpinistami. Są dosyć wysokie i strome. Należy uważać, bo łatwo z nich spaść i zakończyć swój żywot wśród mas śnieżnych.