Jeziora

Naturalny śródlądowy zbiornik wodny nazywa się jeziorem. Występuje on w misach jeziornych, w których gromadzą się wody powierzchniowe, oraz takie, które wpływają naturalnie uzupełniając straty parowania i odpływu. Większość jezior występuje na obszarach dawnych lodowców, a woda stopniała z lodowców wypełniła doliny i stworzyła jeziora. Największe i najgłębsze są pochodzenia tektonicznego należą do nich Morze Kaspijskie, Martwe, Bajkał, Titicaca. Niektóre z jezior są też podzielone na strefy, których jest pięć. Jeziora klasyfikuje się według powstawania niecki lub cech hydrologicznych, fizycznych, chemicznych i biologicznych. Jeziorem powinny być takie zbiorniki, które mają powyżej jednego hektara. Jak na razie są rodzaje jezior ze względu na pochodzenie. Jak meteorytowe, tektoniczne, reliktowe, polodowcowe, rynnowe, morenowe, wytopiskowe, cyrkowe, wulkaniczne. Jest też klasyfikacja termiczna i są to jeziora polarne, umiarkowane, subtropikalne, tropikalne. Są też podziały na trofie, czyli jezioro dystroficzne, eutroficzne, hipertroficzne, mezotroficzne, oligotroficzne, saprotroficzne. Każde z jezior należy do któregoś tych gatunków, a niektóre z nich nożna nawet zaliczyć do kilku.