Historia

Zaczynając od najbardziej zamierzchłych czasów historii tego kontynentu to pierwsze istoty z gatunku człowiekowatych pojawiły się na terenach europejskich prawie milion lat temu. Okres ten nosił wtedy nazwę epoki kamiennej, od głównego surowca, który był wykorzystywany do produkcji narzędzi oraz urządzeń. W późniejszym okresie kontynent zamieszkiwany był przez różne odmiany, czy też gatunku ludzi. Przez cały ten czas rozwijały się ludu koczownicze oraz zajmujące się zbieractwem, czy też rolnictwem. Dopiero czasy nam najbliższe i wpływy na kontynent europejski cywilizacji egipskiej, a następnie antycznych greków i rzymian spowodowały liczne zmiany. Okres po upadku imperium zachodnio rzymskiego i rozpoczęcie się średniowiecza to niestety okres ogromnej ciemnoty i zacofania społeczności europejskiej, gdzie całe dziedzictwo wcześniejszych potężnych cywilizacji zostało całkowicie zaprzepaszczonym. Obecnie jesteśmy świadkami procesu, w którym miejsce ma integrowanie się całego kontynentu europejskiego, w celu stworzenia alternatywy do potęgi militarnej oraz gospodarczej świata jaką jest Ameryka.