Religie

Historia Starego Kontynentu od samego początku rozwoju chrześcijaństwa wiązała się właśnie z nim. To ta wiara wpłynęła na kształt obecnej europejskiej kultury. Religia ta była państwową we wszystkich krajach europejskich, oczywiście poza tymi, które były czysto muzułmańskimi, a miało to miejsce od wczesnego średniowiecza, aż do początku wieku dziewiętnastego, kiedy to rozpoczął się proces oddzielania instytucji kościelnych od państwowych. Mimo tego cały czas w niektórych krajach katolicyzm uważany jest za religię państwową i jest z nią katolicyzm, między innymi na Malcie, czy to też w Monako. Niektóre z państw posiadają dodatkowo w swoich konstytucjach zapis o całkowicie świeckim charakterze państwa.