Azymut

Jest to kąt między północną częścią południka odniesienia a określonym kierunkiem poziomym. Wartość liczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wyrażana jest wielkość w mierze kątowej, najczęściej w stopniach. Przede wszystkim wykorzystywany było dawniej, a obecnie czasami, dla orientacji w terenie, jak i do orientowania pomiarów geodezyjnych. Wyróżnia się azymut magnetyczny, geograficzny, kartograficzny i topograficzny. Między azymutem geograficznym a magnetycznym różnica to deklinacja magnetyczna lub zboczenie magnetyczne. Między azymutem geograficznym a kartograficznym różnica to zbieżność południków.