Akwatorium

Jest to dokładnie to samo pojęcie, co akwen. Stosowany jest obecnie przede wszystkim względem obszarów wody o konkretnym znaczeniu. Na przykład wyróżnia się akwatorium portowe, którym jest wewnętrzna część powierzchni wodnej portu bądź też przystani. Najczęściej otoczone jest ona budowlami wodnymi, jak nabrzeża czy falochrony, czasami też formami linii brzegowej. Na zewnątrz takiego akwatorium są też akwatoria otwarte, jak reda, tor wodny czy kotwicowisko. Najczęściej rozróżnia się akwen jako teren, a akwatorium jako terytorium.