Kościół Mariacki

Kościół Mariacki w Krakowie, a dokładniej mówiąc Kościół archiprezbiterialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest jednym z największych oraz jednocześnie najważniejszych obiektów sakralnych w Krakowie zaraz po katedrze znajdującej się na Wawelu. Potwierdzić to może między innymi fakt posiada od ponad pięćdziesięciu lat tytułu bazyliki mniejszej. Kościół Mariacki to chyba jeden z lepiej rozpoznawalnych i ważniejszych zabytków zarówno w samym Krakowie jak i w całej Polsce. Jeśli chodzi o jego architekturę to widać tutaj głównie wpływ gotyku – budowany był na przełomie czternastego oraz piętnastego wieku. Posiada bardzo dobrą lokalizację, znajduje się bowiem w jednym z narożników rynku głównego na placu mariackim. Miejsce to jest znane także dlatego, że z jednej z wierz kościoła codziennie o godzinie dwunastej grany jest hejnał, upamiętniający moment najazdu kilka wieków temu na Kraków wrogich wojsk. Przyglądając się samej świątyni można zauważyć, że wielokrotnie byłą modernizowana i przebudowywana, nic w tym dziwnego, liczy sobie bowiem ponad sześćset lat.