Ludność

Prawie jedna ósma ludności całego świata zamieszkuje tereny kontynentu afrykańskiego, gdzie największe zagęszczenie ludności ma miejsce w okolicach północnego oraz zachodniego wybrzeża, a także przy dolinach rzecznych. Większość ludzi mieszka w małych wioskach, jednak z pokolenia, na pokolenie coraz większe grupy migrują do miasteczek, czy też dużych miast w poszukiwaniu lepszego życia i pracy. Obecnie ponad trzydzieści miast przekroczyło granicę jednego miliona mieszkańców, jest to także jednak powodów to zmartwień, gdyż duże bezrobocie, rozrastające się dzielnice biedy, brak odpowiedniej służby lekarskiej, ośrodków edukacyjnych wcale nie będą wpływały na poprawę standardów życia tych ludzie. Czarna i rdzenna Afryka rozciągać będzie się na południowej stronie Sahary i liczy sobie obecnie około półtora tysiąca różnego rodzaju ludów. Ludzie tutaj bardzo przywiązują się do rodzinny, plemienia, czy też swojej grupy etnicznej. Obecnie tłumaczy się, że większość problemów Afryki wywodzi się z tradycji wspólnotowych, które hamowały rozwój na tych terenach, ale oprócz tego są to także słabe warunki naturalne oraz ciągłe konflikty bratobójcze. Afrykę obecnie uważa się za kolebkę człowieczeństwa i samego człowieka, o czym dowodzić będą między innymi same badania naukowe, ale także szereg przeprowadzanych wykopalisk.