Eutrofizacja

Polega na procesie wzbogacania się zbiorników wodnych w substancje pokarmowe jakimi są nutriety i biogeny czyli wzrost trofii oraz żyzności wód. Proces ten dotyczy również cieków. Eutrofizacja jest procesem naturalnym W wyniku działań człowieka proces ten został przyspieszony. Przyczyną tego procesu jest też zrost biogenów przede wszystkim fosforu i azotu, który mieści się w środkach piorących. Niepożądane następstwa jakie zachodzą kiedy zostanie przekroczona granica, to masowy rozwój organizmów fitoplanktonowych powodujących w powierzchniowej warstwie wody zakwit i zmniejszający się przyrost wody. Następuje też ustępowanie roślinności zanurzonej z powodu pogarszających się warunków świetlnych w sferze przybrzeżnej, czyli litoral, wyczerpanie zasobów tlenu w warstwie przydennej, a zwłaszcza profundalu i w osadach dennych obserwuje się zanik fauny głębinowej. Występuje też siarkowodór, który może przechodzić do powierzchniowych warstw wody, utleniać się i zatruwać atmosferę w okolicy.