Azja

W przypadku Azji będziemy mieli podobny problem co w przypadku Europy. Dokładniej Azja definiowana jest jako część świata, a nie kontynent. Dopiero w połączeniu z Europą, tworzony ona Eurazję, największy i najbardziej zaludniony kontynent na całej powierzchni kuli ziemskiej. Z powodów historycznych i kulturowych Azja jednak bywa oddzielana od Europy i definiowana jako całkowicie osobny kontynent. Sama nazwa tego kontynentu wywodzić będzie się od języka akadyjskiego, gdzie oznaczać będzie ona jasne miejsce, czy też kraj wschodzącego słońca, jak zwykło się nazywać między innymi Chiny. Obecnie samą Azję zamieszkuje sześćdziesiąt procent całej populacji, największe zagęszczenie ludności to przede wszystkim tereny Indii oraz Chin. Dominująca na tych terenach będzie rasa żółta i różne jej odmiany. Kultura oraz styl życia ludzi na tychże terenach z pewnością będzie całkowicie innym niż ten, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni.