Bawarska

Oryginalna nazwa to Alpenvorland. Jest to niezwykle rozległa wyżyna zlokalizowana w południowych Niemczech, w Bawarii, stąd też ta nazwa. Przecinana jest ona przez głębokie doliny rzek, jak Illeru, Lecha, Izary oraz Innu. Rzeźba jest niezwykle zróżnicowana. Jest to wyjątkowe zapadlisko na wypiętrzeniu Alp, które zostało z czasem wypełnione molasą, czyli mioceńskimi tworami morskimi i rzecznymi, a dodatkowo również utworami lessowymi. Mieszczą się tam różnego typu jeziora polodowcowe, jak chociażby Jezioro Bodeńskie.