Forum Romanum

Forum Romanum to rozległy plac z czasów starożytnych, otoczony sześcioma wzgórzami, z których najważniejsze to Kapitol i Palatyn. Na Forum Romanum znajdowały się przede wszystkim świątynie najważniejszych rzymskich bóstw orad domy modlitw, plac zebrań i domy opiekunów świątyń oraz kapłanów. Do dziś ocalały tylko nieliczne fragmenty tamtej zabudowy, jednak są one doskonale zachowane i przy użyciu odrbiny wyobraźni każdy jest w stanie wyobrazić sobie, ze przechadza się pomiędzy tymi pysznymi i monumentalnymi budowlami. Pobliskie wzgórze Kapitolińskie jest siedzibą Kapitolu, czyli dawnego ośrodka władzy i twierdzy władców. Natomiast na Palatynie znajdowały się niegdyś wille najzamożniejszych mieszkańców Rzymu. Ze wzgórza rozciąga się piękna panorama miasta.