Mozaiki

Większość z istniejących obecnie mozaik w kościele mądrości Bożej powstała po okresie ikonoklazmu, gdzie do najpiękniejszych z nich możemy zaliczyć te znajdujące się w tympanonie bramy cesarskiej, czy też nad głównym wejściem. Oprócz tego rzucającymi się w oko są mozaiki przedstawiające aniołów oraz liczne wizerunki cesarza Aleksandra. Jako, że powierzchnia kościoła jest wręcz ogromną, z tego też powodu istniała możliwość bardzo ciekawego jej ozdobienia przy pomocy różnego rodzaju technik malarskich, ikonograficznych i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych.