Kołobrzeg

Do bardzo często odwiedzanych przez turystów nadmorskich miast zaliczamy Kołobrzeg. Urlopowiczów „ściąga” tu przede wszystkim duże morskie kąpielisko oraz uzdrowisko. To miejsce jest szczególnie polecany osobom, które zmagają się z chorobami dróg oddechowych, krążenia oraz z chorobami stawów. Ma bogatą historię, bowiem początki miasta sięgają ósmego wieku. Prawa miejskie Kołobrzeg uzyskał w roku 1255. W połowie wieku siedemnastego miasto „zamieniło” się w twierdzę, dokonali tego brandenburczycy. Likwidacja twierdzy nastąpiła dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku, decyzję tą podjął ówczesny król Prus. Twierdzą miasto zostało ponownie na rozkaz Adolfa Hitlera w roku 1944. Około dziewięćdziesiąt pięć procent miasta w wyniku działań wojennych stało się dosłownie ruiną. Obecnie w tym mieście mieszka około czterdzieści pięć tysięcy ludzi. Podczas, gdy w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia liczba ludności wynosiła niecałe siedem tysięcy. W mieście znajduje się wiele cennych zabytków, miedzy innymi: Zespół klasztorny diakonis ewangelickich, Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.