Belweder

Jest to chyba jeden z najpopularniejszych polskich i warszawskich pałaców, który znajdować będzie się w kompleksie parku łazienkowskiego. W dawniejszych czasach była to główna siedziba polskiego prezydenta. Data powstania tegoż pałacu to pierwsze lata wieku dziewiętnastego, gdzie powstał on na miejscu szesnastowiecznej wilii. Pałac ten odgrywał jak wiemy z historii bardzo ważną rolę w czasie nocy listopadowej. Podczas szturmu właśnie na belweder nie udało się dopaść i zabić księcia Konstantego, który w końcu ucieka ze stolicy. W czasie pierwszej wojny światowej natomiast urzędował tutaj gubernator warszawy, Niemiec, Hans Beseler. Obecnie, pomimo faktu, że nie jest to już rezydencja głowy państwa, belweder cały czas pozostawać będzie własnością prezydenckiej kancelarii i używany będzie przede wszystkim w wizytach reprezentacyjnych. Ze względu na liczne historyczne konotacje będzie wykorzystywany głównie w czasie trwania uroczystości wojskowych, między innymi wręczania odznaczeń, mianowania generałów i także w czasie spotkań dyplomatycznych.