Klimat Australii

Kontynent australijski obejmuje trzy strefy klimatyczne: strefę podrównikową, strefę zwrotnikową oraz strefę podzwrotnikową. Do czynników, które mają wpływ na występujący tu klimat zaliczamy przede wszystkim odosobnienie kontynentu, bliskość wodnych zbiorników oraz szerokość geograficzną. Najcieplejszym miesiącem jest tu styczeń, a najzimniejszym lipiec. We wnętrzu tego kontynentu występuje klimat zwrotnikowy suchy, na północy klimat monsunów międzyzwrotnikowych, a na południu klimat śródziemnomorski. Można tu wyróżnić dwie pory roku: porę letnią ( od grudnia do marca) oraz porę zimową ( od czerwca do września)