Zaułek Kapitański

Zaułek Kapitański to popularna nazwa Warowni w ujściu Słupi. To miejsce obronne posiada wzmocnione obwałowania a także ukrytą przegrodę na rzece. Niedaleko Ustki budowano sporą liczbę grodzisk. Były to między innymi: Gać, Słupsk oraz Wicko. W razie niebezpieczeństwa okoliczna ludność w warowni znajdowała schronienie. Grodziska budowano głównie na bagnach. Jednak z powodów obronnych w okolicy ujść rzek do Morza Bałtyckiego budowano warownie, których konstrukcja przypominała grodzisko. Nie jest znana dokładna data powstania Warowni w ujściu Słupi. Pierwsza wzmianka o warowni w formie pisemnej pochodzi z czternastego wieku. Istnieje warowni w tym czasie potwierdza dokument z roku 1337, czyli umowa słupskich radnych ze Święcami. Znaczenie warownia straciła w wyniku przejęcia przez Krzyżaków tego terenu. W drugiej połowie czternastego wieku na miejscu warowni powstał kościół.