Kromlech

Stonehenge nie będzie jednym rodzajem kamiennych kręgów, na terenie wysp brytyjskich oraz Irlandii znaleźć będziemy mogli ich o wiele więcej i określać będziemy je mianem kromlechów. Kręgi takie to przeważnie ustawione pointowo kamienie, nierzadko znajdujące się wokół grobowców. Stawiane były już w epoce neolitu, a później także w epoce brązu. Najczęściej znaleźć będziemy mogli je w Bretanii, Anglii oraz Irlandii, pierwsze z nich pojawiać zaczęły się już sześć tysięcy lat temu. Tak naprawdę nie wiadomo jakie było ich przeznaczenie, jednak według hipotez stanowić mogły miejsce kultu oraz miejsce zebrań najważniejszych osób w plemieniu, czy też osadzie. Kromlechy zaczęły rozpowszechniać się także na inne regiony europy, a nawet Afryki oraz Azji, gdzie znajdziemy je także w Indiach oraz Japonii. W Polsce także odnajdziemy kilka takich kamiennych kręgów, a dokładniej mówiąc na Pomorzu. Kromlechy obecnie uważane będą za prototypy kolumnad, a oprócz tego przypuszcza się, że wykorzystywano je jako punkt obserwacji słońca, czy też jako świątynie słońca, do przewidywania zaćmień oraz pozycji ciał niebieskich na nieboskłonie.