Historia Rosji

Za początki państwowości ruskiej uznaje się rok 862, wtedy bowiem przybył do Nowogrodu Wielkiego Ruryka. Jego dynastia rządziła w Rosji prawie do końca szesnastego wieku. W wieku jedenastym nastąpiło rozbicie dzielnicowe. W tym okresie powstało ponad sześćdziesiąt księstw, blisko trzystu książąt próbowało zasiąść na tronie, co spowodowało do wybuchu ponad osiemdziesięciu wojen domowych. Zjednoczenie ziem ruskich nastąpiło w wieku czternastym i piętnastym. Mniej więcej w połowie wieku szesnastego powstało Cesarstwo Rosyjskie. Początek temu dała koronacja Iwana IV Groźnego na „cara Wszechrusi”. Wiek osiemnasty to już okres Imperium Rosyjskiego. Początkiem tego było przyjęcie przez Piotra Pierwszego tytułu cesarza-imperatora. Pierwsza połowa wieku dwudziestego to upadek caratu. W roku 1918 uchwalono najwyższy akt w państwie, czyli konstytucję Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Obecna nazwa państwa to Federacja Rosyjska.