Rosja

Największym państwem nie tylko na tym kontynencie, ale i na całym świecie jest Rosja. Jej powierzchnia to ponad siedemnaście milionów kilometrów kwadratowych. Znajduje się w granicach dwóch kontynentów: Azji oraz Europy. Występują tu takie klimaty jak: klimat kontynentalny, monsunowy, podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego. Na terytorium tego kraju znajduje się mniej więcej dwieście tysięcy jeziora, największym jest Morze Kaspijskie. Jeśli chodzi o roślinność to występują takie oto strefy: strefa tundrowa, strefa leśna, strefa stepowa, strefa subtropikalna. Najwięcej wiernych posiada kościół prawosławny. Rosja może pochwalić się najmniejszym odsetkiem na świecie analfabetów, który wynosi 0,6 procent. Gospodarka tego kraju odgrywa dużą rolę na świecie. Mimo to ponad piętnaście procent rosyjskiego społeczeństwa żyje poniżej minimum egzystencji.