Krka

Wodospady Krka to ogromny park narodowy o wyjątkowych wartościach przyrodniczych. Jest to siódmy park narodowy, który powstał w Chorwacji, jednocześnie jest on również najmłodszy. Jest to obszar o bardzo bogatej faunie i florze. Do tej pory potwierdzono tam istnienie 860 rodzajów i gatunków różnych roślin oraz zwierząt. Jeśli zdecydujemy się na wycieczkę do parku, mamy do wyboru trasę pieszą lub wodną. Ta druga opcja pozwoli nam jednocześnie zobaczyć kilka ciekawych wodospadów, z których jest doskonała obejrzeć dokładniej florę. Oczywiście należy pamiętać, że tak jak w każdym parku, w tym również nie możemy robić wszystkiego. Przede wszystkim nie powinniśmy kąpać się poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi. Tak samo jest w wypadku przemieszczania się po parku – nie powinniśmy zbaczać z wyznaczonych szlaków.