Europa

Porównując turystykę z egzotycznymi zakątkami, Europa pozostaje ciągle nie odkryta i ulubionym kierunkiem wyjazdów wakacyjnych Europejczyków. Biura podróży, jak i cały sektor turystyczny, nie mogą narzekać na brak turystów. Każdy z turystów przyzna, że podróże po Europie są niekończącą się przygodą. Wśród licznych europejczyków, którzy podróżują rekordy biją Niemcy i Brytyjczycy. Hiszpania i Włochy są nadal modnym krajem dla turystów. Kraje te nadal są atrakcyjne pod względem krajoznawczym, dobrze rozwiniętej infrastrukturze, korzystnych warunkach naturalnych. Do zabytków i atrakcji są małe odległości, względna zamożność społeczeństwa, a duża gęstość zaludnienia. W europejskiej turystyce dużą rolę odgrywa ruch transgraniczny między sąsiadującymi państwami. Dużą rolę odgrywa tutaj mała odległość oraz uproszczona na ogół procedura przekraczania granic. Czynnikiem, który ogranicza podróże zagraniczne jest też atrakcyjność własnego kraju i takim przykładem jest właśnie Francja, gdzie zamożność obywateli jest na takim samym poziomie jak w Niemczech czy na wyspach.