Lazarium

Jest to swoiste zniekształcenie arabskiej nazwy Al.-Azarije. Inaczej określane jest jako Betania w Biblii. Mieścił się tam dom św. Łazarza, gdzie Marta i Maria gościły Jezusa. Jest tam też grób Łazarza, nad którym wzniesiony został kościół pod jego wezwaniem. W szesnastym wieku na ruinach kościoła św. Łazarza wzniesiony został meczet, a pod koniec dziewiętnastego wieku pojawił się tam drugi kościół, wykupiony przez Kustodię Ziemi Świętej. Z imieniem Łazarza wiąże się też tak zwany lazaret, czyli szpitale Zakonu Rycerzy od Św. Łazarza, które organizowane były głównie w koszarach wojskowych bądź jako szpitale polowe.