Hierotopografia

Jest to przede wszystkim określony dział geografii odnoszący się do religii. Zajmuje się on głównie rozmieszczeniem miejsc świętych, szczególnie elementów środowiska przyrodniczego, które były i wielokrotnie są nadal miejscami czy przedmiotami kultu. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że w większości przypadków systemów religijnych, poczynając od religii plemiennych aż po religie monoteistyczne o największym na świecie zasięgu, czy też równie duże religie politeistyczne, większość z nich ma jakiś elementy środowiska przyrodniczego do wykorzystania w codziennych modlitwach bądź wielkich świętach. Przede wszystkim zwraca się tutaj uwagę na święte góry oraz rzeki. Przedmiotem kultu są jednakże również pasma górskie, źródła, lasy (tak zwane święte gaje), jak również pojedyncze drzewa czy chociażby jaskinie. Wszystko zależy od typu religii, w której są owe elementy wykorzystywane, od grupy i otoczenia, tego co znajduje się w pobliżu. Wielokrotnie wykorzystywane są również odleglejsze elementy, punkty, do których wędruje się w określonym czasie dla modlitwy, złożenia ofiary i wiele innych.