Geoinformatyka

Jest to nauka połączona z techniką, która zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej. Do realizacji tego zaangażowane są komputery, sieci teleinformatyczne, prawne, ekonomiczne oraz personalne. Realizuje się to z użyciem oprogramowania systemów informacji przestrzennej, które można podzielić na systemy informacji geograficznej w skali od jeden do dziesięciu tysięcy i mniejsze systemy informacji o terenie w skali jeden do dziesięciu tysięcy i większe. Do opracowań tych używa się zdjęcia lotnicze i satelitarne, albo zobrazowanie wykonane spoza zakresu światła widzialnego, jak skaning laserowy, teledetekcja. Nauka ta trudni się też badaniem kształtów i wymiarów Ziemi i zawiera w sobie astronomię geodezyjną, techniki satelitarnego wyznaczania wymiarów i parametrów ruchu Ziemi, geodezje wyższą oraz grawimetrię, czyli geodezję fizyczną. W dzisiejszych czasach nauka odbywa się na kierunkach Geodezji i Kartografii, Górnictwie, Geografii i Geologii.