Węgierska

Pełna nazwa to Wielka Nizina Węgierska. Jest to jedna z części Kotliny Panońskiej, które znajduje się na wschód od doliny Dunaju. Zajmuje ona około sto tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni. Przede wszystkim zajmuje Węgry, bo około połowę powierzchni całego kraju, ale również częściowo tereny Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Serbii, Chorwacji. Jest to ogromna równina z północy na południe. Przede wszystkim kształtują ją przecinające się tam rzeki, głównie Dunaj, Cisa, Sawa oraz Drawa. Mają one niezwykle nizinny charakter, płyną dosyć powoli, leniwie. Największym jeziorem Niziny Węgierskiej jest Jezioro Białe. Klimat jest raczej umiarkowany, kontynentalny. Gleby są bardzo urodzaje, stepowe czarnoziemy i liczne osady rzeczne, a także eoliczne piaski i lessy. Wśród zasobów tego terenu należy wymienić ropę naftową i gaz ziemny. Uprawia się głównie kukurydzę, pszenicę, jęczmień, owoce, rośliny pastewne, buraki cukrowe i tytoń. Hodowla opiera się głównie na krowach, świniach, owcach i koniach. Najważniejszymi miastami tego regionu są: Segedyn, Kecskemet, Debreczyn i wiele innych.