Petra

Petra to już obecnie tylko ruiny miasta zamieszkiwanego przez Nabatejczyków, które mieści się na terenach Jordanii. Położone są w skalnej dolinie, do której prowadzić będzie mała i wąska droga pomiędzy skałami. Petra słynie przede wszystkim z licznych i unikatowo zdobionych budowli, które drążone i kute były w litej skale. W czasach antycznych, a dokładniej w okresie ostatnich wieków przed naszą erą miasto to przeżywało czas swojej świetności i było stolicą ówczesnego królestwa. Sami mieszkańcy nazywali Petrę mianem wielobarwnej. Przed osiedleniem się Nabatejczyków miejsce to już wcześniej było zasiedlane przez różne z grup społecznych, między innymi myśliwych, a w późniejszym okresie koczowników. Już tysiące lat przed naszą erą dolina ta zasiedlana była przez bardzo liczne grupy nomadów. Pierwsze znane wzmianki dotyczące Petry pochodzić będą z czwartego wieku przed naszą erą, ale z pewnością jej mieszkańcy znajdowali się tam już wcześniej o przynajmniej kilkaset lat, kiedy wyparli stamtąd edomitów. Na samym początku Petra nie była jednak miastem wykutym w skale oraz korzystającym z naturalnych jaskiń. W okolicach znaleźć można także pozostałości po niskich budynkach rozsianych wokół molocha wydrążonego w skale. W późniejszym okresie całe życie jednak zaczęło się właśnie przenosić do wnętrz skalnych, które było stopniowo przystosowywane.