Atlantycka

Leży ona w Stanach Zjednoczonych dokładnie nad Oceanem Atlantyckim. Położona jest na wschód od Appalachów, przechodzi nad Zatoką Meksykańską jako tak zwana Nizina Zatokowa. Rozciąga się ona na ponad trzy i pół tysiąca kilometrów. Rzekami, które przepływają przez ową Nizinę Atlantycką są przede wszystkim: Delaware, Potomak, Savannah, Roandze i wiele innych. Głównie teren ten pokrywają wydmowe i bagniste wybrzeża. Klimat jest raczej umiarkowany, ciepły, morski, na południu typowo zwrotnikowy morski. Przede wszystkim jeśli chodzi o gospodarkę, to rozwinięte jest tam rolnictwo, a część północna jest silnie uprzemysłowiona i zurbanizowana. Głównymi miastami są: Nowy Jork, Richmond, Waszyngton oraz Baltimore.