Agora ateńska

Agora ateńska w starożytności była, głównym ośrodkiem życia politycznego i społecznego a tym samym najważniejszym miejscem w tym Atenach. Agora była siedzibą demokracji i miejscem spotkań obywateli. W Agorze znajdowały się biblioteki, świątynie oraz inne budynki. Charakterystyczne dla tego miejsca były zadaszone kolumnady, czyli stoa. Na terenie ateńskiej agory znajdowały się: Świątynia Afrodyty Urania, Świątynia Apollina Patroosa, Świątynia Hefajstosa, mennica, Heliaia, Strategeion, Stoa południowa, Zeusa, Królewska, Hermesa oraz Poikile, Ołtarz Dwunastu Bogów, Kolonos Agorajos, Tolos, kamienie graniczne agory, pomnik herosów eponimów, stary buleuterion (Metroon), nowy buleuterion, Obecnie Agora ateńska to kontrast starożytności i nowoczesności, miejsce ciągłych wykopalisk.