Akropol ateński

Akropol ateński to wapienne wzniesienie w Atenach, które ma owalny kształt. Dawniej Akropol był miejscem, gdzie znajdowały się bardzo ważne budowle sakralne, był w okresie starożytnym ośrodkiem kultu religijnego. Budowle, które pochodziły z czasów archaicznych zostały całkowicie zniszczone w czasie najazdu perskiego w 480 r. p.n.e. Kosztowna odbudowa tych świątyń została rozpoczęta po podpisaniu pokoju z Persami. Głównym pomysłodawca tej odbudowy był Perykles. Prace budowlane nadzorował Fidiasz.. W tym czasie powstała najpiękniejsza świątynia grecka Partenon, w którym został umieszczony chryzelefantynowy pomnik Ateny. Inne budowle na odnowionym Akropolu to Propyleje, świątynia Nike, Erechtejon. Zespól tych konstrukcji tworzy świetną grupę architektonicznych starożytności , który do dzisiaj pozostała w prawie niezmienionym kształcie.