Historia Wieliczki

Historia Wieliczki jest bezpośrednio powiązaną z odkryciem na tychże terenach pokładów soli kamiennej. Dochody z wydobywanej w Wieliczce soli były jednymi z głównych filarów polskiej gospodarki, aż do wieku czternastego stanowiły trzecią część wszystkim dochodów państwowych, nie będzie więc dziwne, że Wieliczka cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem monarchów. Częstym gościem wielickiego zamku bywał między innymi Kazimierz Wielki, któremu mieszkańcy mogą między innymi zawdzięczać ufortyfikowanie miasta w obrębie zamku oraz wzniesienie tak zwanej żupnej kuchni. W późniejszych stuleciach zatrzymywali się w tychże okolicach dygnitarze i monarchowie z całej europy.