Europa

Powierzchnia Starego Kontynentu jak często jest nazywana Europa wynosi dziesięć i pół miliona kilometrów kwadratowych. Liczba ta stanowi siedem i pół procenta powierzchni lądów globu. Europę bardzo często określa się kontynentem, jednak biorąc pod uwagę geografię takie określenie nie jest ścisłe. Bardziej prawidłowo powinno się określać Europę mianem subkontynentu. Jeśli chodzi o granice Europy to jest to kwestia sporna oraz licznych kontrowersji. Sprawy te są rozstrzygane w nauce krajów. Interpretacja naszego kraju jest w pełni zgodna z Międzynarodową Unią Geograficzną. Kontrowersje wzbudzają granicę z Azją. Powszechnie uważa się, że ten kontynent od Oceanu Atlantyckiego do gór Uralu, od Oceanu Arktycznego do Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Liczba leżących obecnie w Europie państw wynosi czterdzieści sześć oraz dwa państwa de facto niepodległe ( Kosowo, Naddniestrze). Średnia wysokość terenu na kontynencie europejskim wynosi dwieście dziewięćdziesiąt dwa metry nad poziomem morza. Mniej więcej dwadzieścia pięć procent stanowią tu półwyspy, a siedem i pół procent wyspy.