Panteon

Partenon to jedna z budowli położona w ateńskim Akropolis. Budowa tego obiektu rozpoczęła się w 447 p.n.e., a zakończona została w roku 432 p.n.e.. Partenon posiada takie nazwy jak Pertenos i Pwaretona. Nazwa Partenon jest nawiązaniem do Ateny Partenos (Ateny Dziewicy). To właśnie na część patronki miasta świątynia została zbudowana. Autorem dzieł rzeźbiarskich tej świątyni jest Fidiasz, który uważany jest za wybitnego rzeźbiarza starożytnej Grecji. W środku tej świątyni stanął posąg patronki miasta Ateny ze złota i kości słoniowej. Partenon został wybudowany w zgodzie z porządkiem doryckim, jednak w świątyni znajdują się elementy porządku jońskiego, np. cztery jońskie kolumny oraz tzw. fryz panatenajski. Świątynie zbudowano na planie peripterosu. Otacza ją kolumnada złożona z 46 kolumn o 20 kanelurach. W czasie budowania tej świątyni wprowadzono szereg krzywizn. Miały one na celu niwelację złudzeń optycznych, a także dostosowanie fryzu doryckiego do wymogów zasady tryglifów.