Historia

Historia warszawy sięgać będzie wieku dziewiątego. Na przestrzeni wieków miasto przeżywało lata swojej świetności, kilka razy znajdowało się także na skraju całkowitego zniszczenia. Zasadniczy układ urbanistyczny miasta ukształtował się czasie odbudowy zniszczeń, które miały miejsce w czasie drugiej wojny światowej i swoim zasięgiem objęły ponad połowę terytorium całego miasta. Powstanei miasta datowane jest obecnie na przełom ósmego oraz dziewiątego wieku, gdzie dokładna i znana do dzisiaj lokacja uzyskana została w wieku czternastym, obecnie z okresu tego jednak nie zachował się żaden oficjalny dokument. Wówczas na obszarze kilkudziesięciu hektarów kształtowała się tak zwana stara warszawa. Oprócz tego wiadomo, że założona została ona na prawie chełmińskich, gdzie grupą rządzącą było kilku bogatych kupców, których Bolesław drugi sprowadził z okolic Torunia. Nada przez nich nazwa warszawa pochodzić będzie od jednego z rycerzy o imieniu Warsz, czyli skrótu od imieniu Warcisław. Warszawa jako miasto rozwija się bardzo dynamicznie i od początków swojego istnienia stanowi bardzo ważną pozycję w państwie polskim. Jej znaczenie strategiczne oraz także na innych polach wzrasta szczególnie w momencie kiedy staje się ona stolicą naszego kraju i od tegoż właśnie momentu pozostaje nią do obecnych czasów. Ustanowienie warszawy stolicą miejsce ma w czasie drugiej rzeczpospolitej czyli po roku 1918, kiedy od tego momentu staje się ona głównym z ośrodków administracyjnych oraz jednocześnie handlowych, zyskując przy tym specyficzny prestiż.

Do najważniejszych faktów historycznych zaliczyć będziemy mogli między innymi założenie około wieku czternastego warszawskiego gromu. Do kolejnych ważnych wydarzeń zaliczymy z pewnością uchwalenie konstytucji trzeciego maja, bitwę warszawską, w czasie której miejsce miał tak zwany cud nad Wisłą. W czasie drugiej wojny światowej natomiast pamiętna obrona miasta znana szerzej pod nazwą powstania warszawskiego. W latach pięćdziesiątych podpisany zostaje układ warszawski, a w lutym pod koniec lat siedemdziesiątych rozpoczynają się obrady okrągłego stołu. Jak widać więc ważne strategiczne wydarzenia dla kraju miały miejsce właśnie między innymi w warszawie.