Nazwa

Miasto pojawia się już w czternastowiecznych zapiskach pod nazwą zbliżoną do polskiej jedna wybitnie zniemczoną. Średniowieczna nazwa natomiast brzmiała trochę inaczej Warszewa, czy też Warszowa. Najprawdopodobniej pochodzić będzie od jednej z form imienia Warsz, czyli skróty od Warcisława, czy tez innego słowiańskiego imienia, które używane było między innymi przez przedstawicieli rodu Rawów, właścicieli tychże właśnie terenów. Zmiana nazwy na warszawa wynikła między innymi z dialektów mazowieckich. Do końca wieku piętnastego samogłoska a zamieniona została na e, zaraz po miękkich spółgłoskach, gdzie przy tamtejszych zasadach i formach językowych sz zaliczała się jeszcze do spółgłosek miękkim. Jako, że formy zapisywane i wypowiadane właśnie przez e zaczęto w późniejszym okresie uważać za gwarowe, ponowne powrócono do a. Zmiana sama jednak nie posiadała żadnych uzasadnień czysto etymologicznych, więc takowe formy nazywać będziemy hiperpoprawnymi. Tak też nastąpiła między innymi zmiana nazwy z Warszewy na Warszawę, której upowszechnienie przypadka dopiero na roku szesnasty.