Transylwańska

Wyżyna Transylwańska inaczej określana jest też jako Siedmiogrodzka Wyżyna bądź Kotlina. Jest to swoista podprowincja Karpat na terenie Rumunii. Praktycznie z każdej strony otoczona jest pasmami górskimi, a mianowicie Karpat Wschodnich, Południowych, a także Gór Zachodniorumuńskich. Dawniej znajdowało się tam morze, które gromadziło materiał skalny, jak żwiry, piaski i iły z sąsiednich pasm górskich, i tak właśnie powstały skały osadowe, które wypełniają obecną wyżynę. Znajdują się tam głównie owe skały osadowe, ale na północnym regionie znaleźć też można krystaliczne podłoże. Klimat jest dosyć suchy, a występująca roślinność jest leśno-stepowa, w niektórych miejscach słonolubna.