Czasopisma

W każdym kraju wydawane są czasopisma o tematyce geograficznej. Do takich czasopism w naszym kraju należą Barbakan, Biznes i turystyka, Czasopismo Geograficzne, Folia Geographica, Ekoludek, Geografia w szkole, Geopolis-Elektroniczne Czasopismo Geograficzne, Kontynenty, Polski Przegląd Kartograficzny, Poznaj Swój Kraj, Poznaj Świat, Przegląd Geograficzny, Przegląd Geofizyczny, Przegląd geologiczny, Regional Geographic, Rynek Turystyczny, Turyzm. Do wydawnictw obcojęzycznych należą Geographia Polonica, Turyzm, zaś w języku angielskim wydawane są Annals of the Association of American Geographers, Canadian Geographer, Climate Research, Economic Geography, Environment and Planning, Geoforum, Geografiska Annaler, Geographical Analysis, Geographical Review, GeoJournal, International Journal of Geographical Information System, Journal of Climatology, Journal of Geographical System, Journal of Regional Science, Journal of Transport Geography, Mountain Research and Development, National Geogrphic, Professional Goegraphic, Progress in Human Geography, Progress in Physical Geography, The Annals of Regional Sciences, Tijdschrift voor Economische Geographie. W języku francuckim zaś wydawae jest Annales de Geographie. W języku niemieckim można też poczytać Geographische Rundschau oraz Geographische Zeitschrift.