Warunki naturalne

Azja to jeden z najbardziej zróżnicowanych kontynentów na ziemi jeśli wziąć za podstawowe kryterium ukształtowanie pionowe. Znaleźć będziemy mogli tutaj najwyższy punkt na ziemi oraz najniższy jednocześnie, gdzie ten pierwszy to Mount Everest liczący sobie bagatela prawie dziewięć tysięcy metrów oraz depresja Morza Martwego, która posiada czterysta metrów poniżej poziomu morza. Azja dodatkowo to kontynent, którego średnia wysokość jest najwyższa i wynosi prawie tysiąc metrów nad poziom morza, gdzie jedna dwudziesta całego kraju to obszary leżące wyżej niż na czterech tysiącach metrów. Najwyżej wzniesiona jest Azja środkowa, która często zwana jest także popularnie Azją wysoką, znaleźć będzie można tutaj między innymi wyżynę tybetańską i jedne z najważniejszych pasm górskich, takich jak Himalaje, Karakorum i Kunlun oraz wiele, wiele innych tym podobnych.