Kotliny

Jak wiadomo kotlina jest odwrotnością wyżyny, czyli wydłużoną rozległą wklęsłą formą terenu. Ze wszystkich stron otoczona jest przez wzniesienia. Rozróżnia się w postaci zamkniętej, czyli bezodpływowej lub otwartej. Kotlina powstaje na skutek ruchów górotwórczych lub w wyniku erozji. Kotliny dzieli Siena denudacyjne, wulkaniczne, zapadliskowe, erozyjne. Występują też na dnie oceanów i są nazywane basenami. Niektórzy potocznie mylą je z dolinami, jarem czy wąwozem. Na całym świecie występuje wiele kotlin, jak Fergańska, Hornacka, Konga, Czeska, Jasińska, Bałtowska, Turczańska, Popradzka, Żarska, Wieeńska, Panońska, Liptowska, Koszycka. Niektóre z kotlin występują też w Polsce, jak kotlina Sądecka. W kotlinach tych przemysł nie jest tak dobrze usytuowany, ale tereny są też bardzo piękne, jednak przemysł turystyczny nie jest tak bardzo rozpowszechniony. Należy jednakże zaznaczyć, że są one wprost świetnym miejscem na odpoczynek i coraz częściej uprawiana jest tam zawodowa turystyka, zorganizowana lub prywatna.