Największe województwa

W efekcie wieloletnich zmian od pierwszego stycznia 1999 roku mamy szesnaście województw, których nazwy nawiązują do historycznych nazw regionów: województwo zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, lubelskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie oraz podkarpackie. Liczba województw w Polsce zmieniała się wielokrotnie. W latach międzywojennych Polska była krajem podzielonym na gminy i województwa. W historii podziału administracyjnego pojawiały się również miasta wydzielone, a ich liczba tak jak województw ulegała ciągłym zmianom. Na czternaście lat z mapy naszego państwa zniknęły powiaty. W roku 1946 wydzielono czternaście województw oraz dwa miasta wydzielone. Natomiast już w roku 1975 istniało czterdzieści dziewięć województw. Jednak podział ten trwający do roku 1998 był ciągle krytykowany. Obecnie największymi województwami są: mazowieckie, wielkopolskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie.