Czasopisma

Jak wiadomo każda dziedzina nauki ma swoje czasopisma. Dlatego geografia ma też wielu zwolenników, którzy je czytają. W naszym kraju do takich czasopism należą Barbakan, Biznes i turystyka, Czasopismo Geograficzne, Folia Geographica, Ekoludek, Geografia w szkole, Geopolis-Elektroniczne Czasopismo Geograficzne, Kontynenty, Polski Przegląd Kartograficzny, Poznaj Swój Kraj, Poznaj Świat, Przegląd Geograficzny, Przegląd geologiczny, Reional Geographic, Rynek Turystyczny, Turyzm. Do Obcojęzycznych należą Geographia Polonica, Turyzm. W naszym kraju od pewnego czasu można też kupić czasopisma zagraniczne wydawane w języku angielskim i do nich należą Annals of the Association of American Geographers, Canadian Geographer, Climate Research, Economic Geography, Environment and Planning, Geoforum, Geografiska Annaler, Geographical Analysis, Geographical Review, GeoJournal International Journal of Geographical Information System, Journal of Climatology, Journal of geographical System, Journal of Transport Geography, Mountain Research and Development, National Geographic, Professional Geographer, Progress in Human Geography, Progres in Physical Geography, The Annals of Regional Science, Tijdschrift voor Economische Geographie, w języku francuskim Annales de Geographie, natomiast w języku niemieckim Geographische Rundschau, Geographische Zeitschrift. Można je również czytać w czytelniach bibliotek.