Donieck

W tym mieście mieszka jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osób. Powierzchnia Doniecka wynosi trzysta pięćdziesiąt osiem kilometrów kwadratowych. Można powiedzieć, że Donieck jest typem miasta przemysłowego. To ukraińskie miasto zostało założone w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Dawniej często nazywane było „miastem róż”. Prawa miejskie Donieck otrzymał w roku 1917. Na część Józefa Stalina miasto nosiło nazwę Stalino. Zmiana nazwy miasta nastąpiła w roku 1961. Blisko czterdzieści procent ludności tego miasta stanowią Rosjanie.