GEOGRAFIA

Jest to nauka, która zajmuje się badaniem powierzchni Ziemi oraz jej zróżnicowaniem przestrzennym i powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a samą działalnością ludzi. Badania są przeprowadzane w środowisku naturalnym, jak i człowieka. Jest nauką dualistyczną i należy do nauk przyrodniczych, jak i społeczno-ekonomicznych. Działy geografii fizycznej mają powiązania z geomorfologią, geologią, fizyką, klimatologią. Najczęściej stosowanym narzędziem jest mapa. Badania są opisowe i analityczne. Do podstawowych działów geografii fizycznej wchodzą biogeografia, geoekologia, geomorfologia, hydrologia, limnologia, potamologia, oceanologia, oceanografia, glacjologia, klimatologia, fenologia, meteorologia, biometeorologia, synoptyka, pedogeografia, W przypadku geografii społeczno-ekonomicznej należy wyróżnić geografię historyczną, komunikacji, łączności, transportu, kultury, ludności, osadnictwa, polityczną, przemysłu, religii, rolnictwa, społeczna, turyzmu, usług, jak i geografia regionalna.