Ludność

Cały kontynent azjatycki zamieszkiwany jest przez ponad cztery miliardy ludzi co stanowić będzie ponad sześćdziesiąt procent wszystkich mieszkańców tego właśnie kontynentu. Obszar ten cechować będzie się przede wszystkim bardzo wysokim przyrostem naturalnym, przy czym najwyższe wartości osiągane są na terenie Syrii, gdzie sięga on prawie czterdziestu promili, najmniejszy jest natomiast na terenie Japonii. Ludność składać będzie się przede wszystkim z przedstawicieli rasy żółtej, chociaż wszystko tak naprawdę uzależnione jest od miejsca występowania i regionu tego rozległo i dosyć dużego kontynentu. Azja to dodatkowo kolebka jednych z najstarszych cywilizacji na ziemi, między innymi sumeryjskiej, perskiej, indyjskiej, chińskiej i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych.